Ing. Roman Kováčik - autorizovaný stavebný inžinier